DISH///しわくちゃな雲を抱いて

CREATIVE DIRECTION OTHERS

[ARTIST PHOTO]
Art Direction: Raita Nakamura (yoru) @y___o___r___u
Photographer: Yuji Watanabe @yuji_w57
Stylist: Shinya Tokita @shinyatokita_stylist
Hair & Make-up: Keiji Udagawa (heliotrope)
Drawing: matumot (yoru) 

[ART WORK]
Art Direction & Design: Raita Nakamura (yoru)
Drawing: matumot (yoru)

[LYRIC VIDEO]
Art Direction & Design: Raita Nakamura (yoru)
Drawing: matumot (yoru)
Lyric Design: Takumi Kitamura (DISH//)
Motion Graphics: Kanon Watanabe (yoru)

[MUSIC VIDEO] [TEASER MOVIE]
DISH//
Takumi Kitamura (Vo/G)
Masaki Yabe (Cho/G)
To-i Tachibana (DJ/Key)
Daichi Izumi (Dr)

Director: Kei Murotani @keimurotani
Cinematographer: Koretaka Kamiike @koretakakamiike
Camera Assistant: Koichi Inoue, Akane Kobayashi, Hiroyasu Ogata
Lighting Director: Kazuhide Toya
Chief Light Assistant: Daisuke Takemoto
Light Assistant: Yoshikazu Suehiro, Nobuaki Onozuka, Masaki Tsuchiya, Yukinori Suda
Production Designer: Naomi Iwase (R.mond)
Art (KADOKAWA DAIEI STUDIO): Ken Watanabe, Misaki Okubo, Yukiko Wakasa
Key Grip: Ryota Ide (ID.grip)
Grip Assistant: Satoru Shiiba
Assistant Director: Takko Yoshida
Hair & Make up: Keiji Udagawa (heliotrope)
Stylist: Shinya Tokita @shinyatokita_stylist
Hair & Make up (CAST): mimico
Studio: KADOKAWA DAIEI STUDIO
Studio Man: Tomotaro Kawara, Riku Kasai, Nozomi Kariya
Studio Coodinator: Kazuhiro Oshima
Casting: CASTY, EARNEST PRO., Storm Rider, CINEMA PLANNERS
Offline Editor: Hiroki Araki, Kei Murotani
Color Grading: Hajime Kato (is’ eye)
Online Editor: Kiwamu Sato (L’espace Vision)
MA: Yoko Sato (L’espace Vision)
Title Design: Takumi Kitamura (DISH//)
Credit Design: Raita Nakamura (yoru)
Assistant Producer: Keita Sugai (Cyran)
Production Manager: Rikuto Yoshikawa (Cyran)
Production Assistant: Kana Ozaki (Cyran), Yusaku Ishiwata, Sena Hattori, Wataru Kinoshita (Cyran), Ryuji Kainuma, Runa Shimizu (Cyran)

Creative Director: Raita Nakamura (yoru) @y___o___r___u
Producer: Yosuke Yamaguchi (koe Inc.) @yamaguchiyosuke

Production: koe Inc. @koeinc_official

Produced by  “yoru”