Mili-双島乳業プレゼンツ告知動画

ARCHIVES MOTION GRAPHIC

[Voice Over]
Mo White: Fumiaki Kawasaki / Lefty No. 66177: Sena Koizumi

[Video Team]
Raita Nakamura (yoru)
Kanon Watanabe (yoru)

Scenario Writer: DARIOFUJI
Original Story: Mili