adieu/SONY α7C

CREATIVE DIRECTION PRODUCE

Creative Director: Raita Nakamura(yoru)

[よるのあと (α7C Creative Journey Edition)]
Director: Hiroshi Tanizaki
Camera: Hiroki Yamada
Assistant Camera : Tomoya Iwade, Yoshiki Nakajima, Shotoku Miyano
Light: Shuhei Ota
Light Assistant: Shuhei Kawahara, Bomata Deo Gracias, Ren Jialin
Flower: Ikkaya
Offline Editor: Konatsu Hirata
Colorist : Toshiki Kamei
Online Editor: Tomoya Yamamoto
MA: Katsutoshi Kashiwagi
Stylist: Masataka Hattori
Hair&Make-up: Tomoko Tominaga
Transporter: Junichiro Ikuta, Masatoshi Ishikawa
Assistant Director: Shohei Yasuda
Location Manager: Kyohei Kitamura
Producer: Raita Nakamura(yoru)
Production: I Love You inc
Special Thanks: Bentenmaru