DISH// 僕らが強く。- ART WORK

CREATIVE DIRECTION / PRODUCE

Creative Director: Raita Nakamura (yoru)
Producer: Koki Takei
Art Direction & Design: Kotaro Okusu (MIRROR)
Photography: Masato Moriyama