DISH// ARTIST PHOTO

ART DIRECTION / CREATIVE DIRECTION / PRODUCE

Creative Director: Raita Nakamura (yoru)
Producer: Koki Takei
Art Direction & Design: Kotaro Okusu (MIRROR)
Photography: Masato Moriyama
Stylist: Shinya Tokita
Hair & Make-up: Akie Kure